Obóz Szkoleniowo-Rekreacyjny

23.07.2017-30.07.2017
23.07.2017 – 30.07.2017

Obóz szkoleniowy skierowany do jeźdźców chcących pogłębić wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji z koniem (praca z siodła i z ziemi), właściwego użycia pomocy jeździeckich, korekty dosiadu poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń uzupełniających.

Zapraszamy wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania!

W ramach obozu przewidziane są:
  • Wykłady podzielone na trzy bloki tematyczne (psychologia treningu konia, biomechanika ruchu konia, zasady pracy z koniem z ziemi)
  • Zajęcia poświęcone podstawowej opiece nad koniem w stajni, pierwszej pomocy
  • Zajęcia praktyczne z pracy z koniem z ziemi
  • Treningi ujeżdżeniowe i skokowe (1,5h dziennie) w małych grupach (zajęcia na poziomie odznak PZJ)
  • Treningi uzupełniające dla jeźdźca (ok. 1h dziennie)
  • Wyjazd w teren (2h)
  • Pamiątkowa sesja zdjęciowa
  • Dla chętnych indywidualne konsultacje dosiadowe na lonży (możliwość wykupienia dodatkowych jazd)

Część zajęć będzie nagrywana i omawiana z uczestnikami obozu.
Oprócz jazdy konnej i zajęć dodatkowych związanych z jeździectwem przewidziane są ogniska z gitarą, gry i zabawy integracyjne dla uczestników a na koniec turnusu tematyczna impreza taneczna.

Kadra:

Monika Kłosowicz (kierownik)
Anna Wacewicz
Anna Gołąb

Cena:

1149 zł

1049 zł – studenci