You are currently viewing 1 czerwca – Liga Toasta i Ułani Dzieciom

1 czerwca – Liga Toasta i Ułani Dzieciom

Tegoroczny piknik jest wyjątkowy z dwóch powodów:

  • odbędzie się on idealnie w dniu święta pułkowego 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich
  • połączony jest z najważniejszym wydarzeniem SJ Szarża, czyli corocznymi zawodami, które w tym roku organizowane są pod nazwą “Liga Toasta”

Dlaczego Liga Toasta?

W styczniu 2018 roku Toast, nasz kochany Toast, znalazł się w szpitalu z ostrą kolką i nagle, o 1 nad ranem, stanęliśmy przed dylematem: czy walczyć o jego życie kosztem wszystkich naszych oszczędności? Czy też pozwolić mu odejść, aby ratować budżet?

Gdyby Szarża była przedsiębiorstwem, a jej działalność opierała się na prostym bilansie zysków i strat, być może Toasta nie byłoby dzisiaj z nami. Ale Szarża to serce i miłość dla koni. Dlatego zdecydowaliśmy się ratować Toasta za wszelką cenę.

I wtedy zaczęła się magia! Dzięki wspólnym wysiłkom wielu osób, udało się uzbierać fundusze na leczenie. Ta część kwoty, której nie wydaliśmy na zabieg, stała się zalążkiem Funduszu im. Toasta, który stał się żelazną rezerwą chroniącą szarżowe konie w sytuacjach choroby i zagrożenia życia. To na tę rezerwę przeznaczamy przychody z 1% i przekazywane nam darowizny.

Ten sukces będziemy świętować 1 czerwca 2019. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na Fundusz im. Toasta oraz rozwój hipoterapii w SJ “Szarża”.

W planie wiele atrakcji: konkursy jeździeckie i okołojeździeckie, oprowadzanki dla dzieci, pokaz kawalerii oraz woltyżerki, a także kącik dla najmłodszych. Całość uwieńczy tradycyjne ognisko przy dźwiękach kawaleryjskich pieśni.

Dla publiczności: wstęp wolny.
Uczestnicy konkursow uiszczą opłatę startową.