You are currently viewing 9 maja 2020 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

9 maja 2020 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym los Szarży jest bliski, do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w dniu 9 maja (sobota) o godzinie 18:00.

Okoliczności pandemii są wyjątkowe, dlatego też po raz pierwszy w historii, Walne Zgromadzenie odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji online.

Jest to zupełnie nowe doświadczenie dla nas wszystkich, dlatego liczymy na Waszą współpracę, tak, aby Walne odbyło się w sposób spełniający wymogi formalne. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych punktów:

1. Ze względów bezpieczeństwa, tylko osoby, które zgłosiły chęć udziału w zebraniu poprzez FORMULARZ otrzymają hasło do wideokonferencji.

Serdeczna prośba zatem o przesłanie zgłoszenia za pomocą poniższego formularza najpóźniej do piątku 7 maja do godziny 18:00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQ-YaY619YLDtwC_-iA3J5-xlH7yUsOsGma3fAr4XfA9kWQ/viewform

To bardzo ułatwi nam przygotowanie zebrania od strony formalnej.

2. Obrady Walnego będą dokumentowane poprzez nagrywanie. Nagranie nie będzie nigdzie publikowane ani przesyłane, jednak jest potrzebne na wypadek, gdyby zawnioskował o nie Krajowy Rejestr Sądowy, czyli organ nadzorujący pracę organizacji pozarządowych.

3. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu będą zobowiązane do podania imienia i nazwiska oraz uczestniczenia w wideokonferencji z włączoną kamerą, tak, aby możliwe było potwierdzenie ich tożsamości.

Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego:

I termin: 18:00
II termin: 18:30

1. Wybór Przewodniczącego WZ.
2. Sprawozdanie Prezesa oraz wystąpienia członków zarządu podsumowujące ich działania w kadencji 2018-2020.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie Bilansu i Rachunku Wyników za 2019 rok.
5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór nowego Zarządu + władz innych organów.
8. Głosowanie nad propozycjami zmian statutu. (uwaga: prosimy o wcześniejszy kontakt z zarzad@szarza.pl w celu zgłoszenia takich zmian do porządku obrad)
9. Wolne wnioski.

Uwaga: w dniu 4 maja o godzinie 20:00 odbędzie się także spotkanie przedwyborcze. Szczegóły: TUTAJ.