Jak działa hipoterapia?

Jazda na koniu stymuluje wzorce ruchowe ludzkiego chodu dlatego może stanowić pierwszy etap bądź wspomaganie jego nauki.

Poruszając się, koń przekazuje impulsy ruchowe wywołując pozytywne reakcje w ciele pacjenta takie jak:

 • hamowanie nieprawidłowych przetrwałych odruchów,
 • przywrócenie prawidłowego balansu mięśniowego,
 • korygowanie postawy,
 • zapobieganie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości,
 • usprawnianie pracy organów wewnętrznych.

Co więcej, temperatura ciała konia ma działanie rozluźniające co powoduje zmniejszenie spastyczności mięśni. Dotyk sierści, grzywy końskiej, zapach, parskanie stymulują wszystkie zmysły. Poprawiają percepcję wzrokową i słuchową, wpływają pozytywnie na uwagę, pamięć, myślenie i mowę. Koń wyzwala emocje, uczy wrażliwości, ale także stanowczości. Hipoterapia przyczynia się do wzrostu motywacji oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Obecność koni, piękne tereny w okolicy Popówka oraz bliskość natury wpływają kojąco na pacjentów.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci i dorosłych z problemami neurologicznymi na przykład:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • problemami ortopedycznymi,

oraz dla pacjentów z problemami natury psychicznej i społecznej:

 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
 • uzależnieniami,
 • nerwicami,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

Jazda konna dla osób niepełnosprawnych

Jest to forma korzystnego oddziaływania psycho-, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego, która:

 • wpływa pozytywnie na wszystkie układy organizmu, zarówno na narządy ruchu jak i na układ nerwowy, oddechowy czy układ krążenia,
 • przynosi poprawę ogólnej sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • pozwala na osiągnięcie większej samodzielności i pewności siebie,
 • uczy, jak być odpowiedzialnym oraz jak szybko i sprawnie podejmować decyzje.

Jest to forma rekreacji oraz pozytywnej rywalizacji sportowej czy po prostu wypełnienia czasu wolnego i kontaktu z naturą.