You are currently viewing Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 października 2021 – zmiany w statucie, uzupełnienie składu zarządu i komisji rezwizyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 października 2021 – zmiany w statucie, uzupełnienie składu zarządu i komisji rezwizyjnej

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym los Szarży jest bliski, do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 24 października (niedziela) o godzinie 18:00 na platformie Zoom.

Celem spotkania będzie dodanie wpisu do statutu o możliwości prowadzenia przez SJS działalności rolniczej oraz uzupełnienie wakatów w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej po rezygnacji niektórych członków.

Informacje organizacyjne:

1. Tylko osoby, które zgłosiły chęć udziału w zebraniu poprzez FORMULARZ otrzymają hasło do wideokonferencji.
Serdeczna prośba zatem o przesłanie zgłoszenia za pomocą poniższego formularza najpóźniej do piątku 22 października do godziny 18:00:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfGDgOCblWGQh…/viewform

To bardzo ułatwi nam przygotowanie zebrania od strony formalnej.2. Obrady Walnego będą dokumentowane poprzez nagrywanie. Nagranie nie będzie nigdzie publikowane ani przesyłane, jednak jest potrzebne na wypadek, gdyby zawnioskował o nie Krajowy Rejestr Sądowy, czyli organ nadzorujący pracę organizacji pozarządowych.3. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu będą zobowiązane do podania imienia i nazwiska oraz uczestniczenia w wideokonferencji z włączoną kamerą, tak, aby możliwe było potwierdzenie ich tożsamości.

PORZĄDEK OBRAD:

I termin: 18:00
II termin: 18:30

1. Wybór Przewodniczącego WZ.
2. Sprawozdanie Prezesa oraz wystąpienia członków zarządu podsumowujące ich dotychczasowe działania.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad propozycjami zmian statutu. (uwaga: prosimy o wcześniejszy kontakt z zarzad@szarza.pl w celu zgłoszenia takich zmian do porządku obrad)
9. Wolne wnioski.

Za Zarząd,
Anna Demay