You are currently viewing Nowy Zarząd SJ Szarża wybrany!

Nowy Zarząd SJ Szarża wybrany!

Drodzy Szarżowicze,

W kolejną kadencję zarządu SJS na lata 2023-2025 weszliśmy nowym składem:

  • Dorota Karpeta
  • Iwona Chmiel
  • Marta Urbańska
  • Piotr Gralak
  • Andrzej Nietubyć
  • Jakub Jeznach.

Jako zarząd działamy razem i wspieramy się w decyzjach mając na celu rozwój Szarży. Każdy z nas podjął się jednak jakiegoś obszaru działania, który chcę Wam zaprezentować i prosić, abyście sprawy związane z działalnością naszego Stowarzyszenia kierowali do konkretnych osób:

Dorota Karpeta – Prezes SJS

Obszary, w których podejmuje koordynację: instruktorzy, pracownicy SJS, ruch koni i sprzęt.

Andrzej Nietubyć – V-ce Prezes SJS

Obszary, w których podejmuje koordynację: inwestycje budowlane w Popówku i Łynie, komunikacja z otoczeniem i społecznością.

Piotr Gralak – Skarbnik SJS

Obszary, w których podejmuje koordynację: finanse, sprawy formalne, członkostwo SJS

Iwona Chmiel – Członek Zarządu SJS

Obszary, w których podejmuje koordynację: stajnia, wachty

Marta Urbańska – Członek Zarządu SJS

Obszary, w których podejmuje koordynację: zakup i sprzedaż koni, marketing

Kuba Jeznach – Członek Zarządu SJS

Obszary, w których podejmuje koordynację: informatyka, rzeczy techniczne, czyny.

Nasze siły oddajemy dla rozwoju naszego klubu zapraszając do współpracy wszystkich, którzy chcą Szarżę rozwijać i razem z nami podnosić na wyższy poziom.

Z jeździeckim!