Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża”

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” to klub jeździecki, a zarazem wywodzące się ze środowiska studenckiego stowarzyszenie z 36‑letnią już tradycją. Jego działalność opiera się całkowicie na pracy wolontariuszy.

Szacunek dla ludzi i zwierząt

Ważnymi wartościami SJ „Szarża” są szacunek dla ludzi i zwierząt, wychowywanie poprzez pracę i wspieranie rozwoju zarówno w sferze jeździeckiej, jak i osobistej. Konie, które pracują w stowarzyszeniu, na starość mogą godnie dożyć swoich dni  – nigdy nie były i nie będą oddawane na rzeź.  Aby to umożliwić nasz klub uzyskał w 2004 r. status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

System wacht

W ramach systemu wacht miłośnicy koni w różnym wieku, w zamian za regularną pracę społeczną, korzystają z jazdy konnej i szkoleń z cenionymi trenerami, na które w przeciwnym razie nie byłoby ich stać. Jednocześnie uczą się podstaw opieki nad koniem, zaś zaawansowani kursanci są wprowadzani w tajniki pracy instruktora jazdy konnej.

Działalność SJ „Szarża”

W stajni działa drużyna harcerska, która korzysta z jazdy konnej za symboliczną opłatą. Ponadto stowarzyszenie organizuje WorkCampy dla studentów zagranicznych, a także edukacyjne imprezy dla dzieci promujące zdrowy tryb życia oraz współpracę ze zwierzętami, w tym z końmi. W planach na najbliższe lata mamy zintensyfikowanie działalności prowadzonej na rzecz osób narażonych na problem ubóstwa i/lub wykluczenia: osób niepełnosprawnych, uchodźców oraz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Walne Zgromadzenie

Jest to najwyższy organ Stowarzyszenia, który uchwala kierunki i program działalności oraz dokonuje wyboru członków pozostałych organów SJ “Szarża”. Jego szczegółowe kompetencje określa Statut SJS.

Deklaracja członkowska

Pod podanym linkiem do pobrania jest deklaracja członkowska SJS. Zapraszamy nowych członków do naszego Stowarzyszenia!

Deklaracja członkowska SJ Szarża

Zarząd

Do kompetencji Zarządu należy m.in. kierowanie całokształtem działalności i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd składa się z 5-6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu w kadencji na lata 2023 – 2025

[ess_grid alias=”o-nas”]

Leave a Reply