The Equestrian Association „Szarża”

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” to klub jeździecki, a zarazem wywodzące się ze środowiska studenckiego stowarzyszenie z 30‑letnią już tradycją. Jego działalność opiera się całkowicie na pracy wolontariuszy.

Szacunek dla ludzi i zwierząt

Ważnymi wartościami SJ „Szarża” są szacunek dla ludzi i zwierząt, wychowywanie poprzez pracę i wspieranie rozwoju zarówno w sferze jeździeckiej, jak i osobistej. Konie, które pracują w stowarzyszeniu, na starość mogą godnie dożyć swoich dni  – nigdy nie były i nie będą oddawane na rzeź.  Aby to umożliwić nasz klub uzyskał w 2004 r. status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

System wacht

W ramach systemu wacht miłośnicy koni w różnym wieku, w zamian za regularną pracę społeczną, korzystają z jazdy konnej i szkoleń z cenionymi trenerami, na które w przeciwnym razie nie byłoby ich stać. Jednocześnie uczą się podstaw opieki nad koniem, zaś zaawansowani kursanci są wprowadzani w tajniki pracy instruktora jazdy konnej.

Działalność SJ „Szarża”

W stajni działa drużyna harcerska, która korzysta z jazdy konnej za symboliczną opłatą. Ponadto stowarzyszenie organizuje WorkCampy dla studentów zagranicznych, a także edukacyjne imprezy dla dzieci promujące zdrowy tryb życia oraz współpracę ze zwierzętami, w tym z końmi. W planach na najbliższe lata mamy zintensyfikowanie działalności prowadzonej na rzecz osób narażonych na problem ubóstwa i/lub wykluczenia: osób niepełnosprawnych, uchodźców oraz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Walne Zgromadzenie

Jest to najwyższy organ Stowarzyszenia, który uchwala kierunki i program działalności oraz dokonuje wyboru członków pozostałych organów SJ “Szarża”. Jego szczegółowe kompetencje określa Statut SJS.

Zarząd

Do kompetencji Zarządu należy m.in. kierowanie całokształtem działalności i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd składa się z 5-6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

  • jazda konna Warszawa Hubertus pogoń za lisem
  • jazda konna Warszawa kadryl
  • Obozy konne Mazury Łyna
  • jazda konna Warszawa bieg święty Jerzy