POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności SJ Szarża

Zakres przetwarzanych danych

1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu WWW oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów zapisów na obozy i inne aktywności SJ Szarża oraz rejestracji na podstronach realizujących funkcje zakupów i zapłaty w Serwisie www.szarza.pl:

    1. imię i nazwisko
    2. adres zamieszkania
    3. adres e-mail
    4. numer telefonu
    5. data urodzenia

Cel i czas przetwarzania danych.

2. SJ Szarża przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zapisów na obozy konne oraz inne aktywności organizowane przez SJ Szarża, przyjmowania zapłaty za nie, kontakt z użytkownikami związany z organizacją obozów i aktywności, a także przesyłanie materiałów informacyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

4. Dane osobowe, na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

 Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

6. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych szarza@szarza.pl