Pensjonat dla koni

Zaledwie 15 km od Warszawy ale w okolicy lasów i rozległych terenów

Zapraszamy do skorzystania z naszego pensjonatu!

Nasza stajnia jest położona zaledwie 12 km od Warszawy, ale w okolicy lasów i rozległych terenów przeznaczonych do jazdy konnej.

Dysponujemy zarówno przestronnymi łąkami, na których konie spędzają większość czasu zwłaszcza w okresie letnim, jak również wieloma padokami na zimowe wieczory.

Co oferujemy?

Dla koni pensjonatowych przeznaczoną mamy przestronną, murowaną stajnię z siodlarnią, istnieje również możliwość całodobowego padokowania koni.

Dysponujemy również dużą, dobrze oświetloną ujeżdżalnią z kompletem przeszkód i czworobok. Nie posiadamy hali i karuzeli.

W standardzie obsługi zapewniamy dwukrotne podbieranie obornika  w ciągu dnia, ścielenie, wybieranie boksu do czysta raz w tygodniu, trzykrotne karmienie w ciągu dnia –  siano + obrok, wypuszczanie koni na padok lub na łąkę.

Opiekę nad końmi, oprócz osób zatrudnionych na stałe, sprawują również wolontariusze, miłośnicy koni. Jesteśmy w stałym kontakcie z kowalami oraz mamy możliwość szybkiej konsultacji weterynaryjnej.

Stajnia daje możliwość korzystania z pomocy naszych instruktorów,  a także wspólnych wyjazdów w teren czy uczestnictwa w rajdach, Hubertusach. Z jednej strony jest cisza i spokój, z drugiej istnieje możliwość poznania nowych ludzi i wspólnej zabawy.

Jaki jest koszt pensjonatu?

Koszt pensjonatu to 850 zł/miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca.