You are currently viewing Walne Zgromadzenie SJ Szarża 30 maja 2021

Walne Zgromadzenie SJ Szarża 30 maja 2021

Drodzy Szarżowicze,

Niniejszym ogłaszamy termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 30 maja 2021 (niedziela) g.18:00 (18:30). Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory i wyłonieni zostaną nowi członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Szczegóły

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym los Szarży jest bliski, do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w dniu 30 maja (niedziela) o godzinie 18:00. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, Walne Zgromadzenie odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji online, podobnie jak rok temu.W związku z tym mamy do Was prośbę:

1.

Ze względów bezpieczeństwa, tylko osoby, które zgłosiły chęć udziału w zebraniu poprzez FORMULARZ otrzymają hasło do wideokonferencji.
Serdeczna prośba zatem o przesłanie zgłoszenia za pomocą poniższego formularza najpóźniej do piątku 28 maja do godziny 18:00

Link do formularza zgłoszeniowego

To bardzo ułatwi nam przygotowanie zebrania od strony formalnej.

UWAGA! Termin rejestracji na Zgromadzenie mija w południe 30 maja 2021 (w niedzielę).

2.

Obrady Walnego będą dokumentowane poprzez nagrywanie. Nagranie nie będzie nigdzie publikowane ani przesyłane, jednak jest potrzebne na wypadek, gdyby zawnioskował o nie Krajowy Rejestr Sądowy, czyli organ nadzorujący pracę organizacji pozarządowych.

3.

Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu będą zobowiązane do podania imienia i nazwiska oraz uczestniczenia w wideokonferencji z włączoną kamerą, tak, aby możliwe było potwierdzenie ich tożsamości.

Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego:

I termin: 18:00
II termin: 18:30

  1. Wybór Przewodniczącego WZ.
  2. Sprawozdanie Prezesa oraz wystąpienia członków zarządu podsumowujące ich działania przez ostatni rok.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie Bilansu i Rachunku Wyników za 2020 rok.
  5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór nowego Zarządu + władz innych organów.
  8. Głosowanie nad propozycjami zmian statutu. (uwaga: prosimy o wcześniejszy kontakt z zarzad@szarza.pl w celu zgłoszenia takich zmian do porządku obrad)
  9. Wolne wnioski.

Za Zarząd,
Anna Demay