Kiedy: 19/07/2020 - 26/07/2020

Gdzie: Baza w Łynie


Obóz nr 3A – studencka “Trójka” pierwszy tydzień.

*Pojedyncze jazdy konne oraz waletowanie rozliczane są na obozie via KP (kwit Kasa Przyjmie).

*W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu przy zgłoszeniu w polu tekstowym dla każdej ze zgłaszanych osób.

Dokonując zapisu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby procesowania mojego zgłoszenia przez SJ “Szarża”. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, a zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Administratorem danych jest SJ „Szarża” z siedzibą: ul. Szarży 3, 05-805 Popówek, kontakt: zarzad@szarza.pl. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Cena za uczestnictwo w dwóch kolejnych turnusach obozu studenckiego 19.07-02.08 dla 1 osoby z jazdami wynosi 1599 zł (studenci 1399 zł).
W celu zapisu na dwa tygodnie prosimy o wybranie opcji obozu dwutygodniowego. Link na skróty jest tutaj: Rejestracja na Trójkę studencką dwutygodniową

Uwaga. Pule miejsc na obozach tygodniowych i na obozie dwutygodniowym są od siebie uzależnione, podobnie jak miejsca z taryfą normalną od miejsc z taryfą studencką. Gdyby okazało się, że rejestracja na którąś z opcji przestała być dostępna, to skontaktujcie się z kierownikiem obozu bo te pule są ręcznie przerzucane pomiędzy tymi grupami w zależności od faktycznej łącznej zajętości miejsc. Ale kierownik obozu czuwa nad swoimi rezerwacjami i będzie reagować odpowiednio wcześnie.

Rezerwacja

Zakończył się czas rezerwacji