You are currently viewing Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Arkadiusza Stani

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Arkadiusza Stani

Społeczność S.J. “Szarża” z żalem przyjęła wiadomość o śmierci naszego przyjaciela i aktywnego członka Stowarzyszenia

Arkadiusza Stani

Zarząd oraz społeczność S.J. “Szarża” składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.